Velkommen til nettsidene til Rosseland bedehus
-vi holder til på Volleberg i Songdalen.

På denne nettsiden vil du kunne finne informasjon om hvem vi er og aktiviteter/program i tiden fremover. Du ønskes hjertelig velkommen til våre møter/aktiviteter.

ROSSELAND BEDEHUS 2021

En ny hilsen til deg som savner et åpent Rosseland bedehus!                                        Så er det alt gått ett helt år siden styret sist sendte en hilsen til alle som savner fellesskapet på Rosseland bedehus.

Fra nyttår og fram nå til sommerferien er det ikke blitt avholdt møter i den formen vi er vant med.  Men mandager kl. 20.30 samles vi en times tid, hvor vi leser et kapittel i Bibelen for hver samling, samtaler rundt dette, og avslutter med en bønnestund. Dette vil skje gjennom hele sommeren, så kom gjerne og bli med her.                                                                                               Vi er nøye med Corona19 regler, for å være trygge når vi samles. Vi stoler på at alle følger regler og rutiner. Kanskje aller viktigst at du ikke kommer om du ikke føler deg god.

Vi kjenner på savnet av det fellesskap som våre “vanlige”  møter gir oss. For oss i styret er det tungt å sette opp program med talere og sangere, for deretter å måtte avlyse det ene møtet etter det andre.  Derfor har vi et sterkt ønske, og ber om at vi etter sommerferien skal kunne samles igjen på bedehuset vårt.  De som styrer vaksinasjonen mener at når så godt som alle er vaksinert, vil det bli en åpning av samfunnet – noe som igjen vil medføre at normaliteten er tilbake også i våre sammenhenger.

Derfor er det med glede vi ser fram til 24. august – hvor vi får besøk av Vidar og Hanne Brautaset.  Får vi det til, blir det et møte på en uteplass her på Volleberg. Vi må ta vær-forbehold, så om dette ikke lar seg gjøre, blir det samling på bedehuset. Videre etter dette er høstens program nå klart, med møter hver tirsdag fram i mot Jul.

Vi har i denne tiden vært i bønn for forkynnere, og andre i evangeliets tjeneste; at de ikke skal bli motløse når hele samfunnet lukkes ned. Mange av de vi har snakket med, har kjent på det at mange er i bønn for dem. En fin mulighet å kunne be akkurat for de som har denne tjenesten blant oss, og som brått fikk en stopp i sin tjeneste.  Vi må takke for at noen møter nå er i ferd med å komme i gang igjen, og at våre forkynnere igjen kan dele ut Ordet.

Da er vårt håp at 24. august blir en dag vi alle kan merke oss, og se fram til. Legg denne dagen, og gjerne hele den høsten vi er på vei i mot fram i bønn til  Jesus, vår Herre og Frelser. Så vil han svare oss. Han vil svare oss i SIN TID. Han har veier ikke vi kjenner, det kan vi være helt trygge på. Og det kan vi hvile i.

Vil hilse dere alle med Paulus brev til efeserne kap. 2 v. 4-8  

Hilsen                                                                                                                                                             for Styret i Rosseland bedehus                                                                                                   Gjermund Bekkevoll                                                                                                       

Torsdagsklubben fortsetter som før.  På grunn av koronasituasjonen er det uvisst med både koret og formiddagstreff.

Vi håper du som leser dette gjerne besøker oss, og ser om noen av aktivitetene kan være et bra sted å delta.

Vi ser fram til møtene og  ønsker varmt VELKOMMEN!

Smitteverntiltak i henhold til bestemmelsene.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted on by oyvind | Comments Off on Rosseland bedehus