Velkommen til nettsidene til Rosseland bedehus
-vi holder til på Volleberg i Songdalen.

På denne nettsiden vil du kunne finne informasjon om hvem vi er og aktiviteter/program i tiden fremover. Du ønskes hjertelig velkommen til våre møter/aktiviteter.

BEDEHUSET ER STENGT,  med unntak av samtale-og bibelgruppe som vi starter med, hver mandag kl. 20.30.  Vanlige regler for smittevern gjelder.

Styret har vedtatt at det ellers ikke skal være noen form for aktivitet og møter på bedehuset fram til 15.juni.  Dette er på bakgrunn av offentlige lover og bestemmelser under koronapandemien.

 

En hilsen til deg som savner et åpent Rosseland bedehus!

Nå er det 9 – ni – uker siden siste møte på bedehuset vårt! Siste møte ble holdt 3. mars, og alle så fram til møtehelg 13-15 mars med Gordon Tobiassen. Og som alle har erfart; hele Norge stoppet i mange sammenhenger opp.

Vi er takknemlige for at denne tida er blitt godt håndtert av våre myndigheter, og at vi i forhold til mange andre land har blitt skånet for store smitteutbrudd.

Nå er det mye som tyder på en oppmykning av regler for å samles, og framover vil styret i bedehuset følge nøye med for å vurdere gjennomførbare muligheter å samles på.

Den tida som er gått siden nedstengningen har vært svært spesiell. Vi har kunnet følge møter og sammenkomster på radio og TV, og en digital mulighet har det vært mulig å følge med på. Mange sier de har fått med seg mange samlinger slik, og ikke minst har denne tida kunnet bli brukt til å lese Guds Ord i en roligere atmosfære enn tidligere. Mange bønner er steget opp om omsorg for våre medmennesker, for land og styringsverk, og ikke minst for våre aller nærmeste. Det gir den som ber en trygghet, og en forvissing om den største og sterkeste mulighet som alltid er der: Bønnen! Tenk å kunne be i Jesu navn – til vår Gud.  Som så mange har gjort i denne tida – hilser med Salme 121.

La oss huske på alle de som er merket av situasjonen på mange måter. Og la oss spesielt be for de forkynnere som i dag sitter hjemme. Misjonsorganisasjoner og mange tjenester i menighetssammenhenger har trange tider, og de trenger både forbønn og hjelp.

Så vil jeg håpe vi snart kan få mulighet til å møtes på bedehuset, ikke minst håper jeg at du som ikke går på bedehuset kunne tenke deg å besøke oss. Vi ønsker å kunne dele et håp sammen med alle våre medmennesker – og dele et evighetsperspektiv som gjør at vi samles på bedehuset og heier på hverandre! Det er faktisk et privilegium. Så kom mer enn gjerne og se hvordan vi har det på Rosseland bedehus. ALLE er hjertelig velkomne!

 

hilsen Gjermund Bekkevoll.                                                                                                      for styret i Rosseland bedehus.

 

ROSSELAND BEDEHUS 2020

Tirsdagene er det vanlig møte.  Det begynner kl. 19.30, hvis ikke annet er annonsert, med bønnemøte kl. 19.00.

Hver mandag er det bønnemøte kl. 20.30.  Alle er velkommen.

Torsdagsklubben, Formiddagstreff og kor-øvelser fortsetter som før. 

Vi håper du som leser dette gjerne besøker oss, og ser om noen av aktivitetene kan være et bra sted å delta.

VELKOMMEN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on by oyvind | Comments Off on Rosseland bedehus