Om bedehuset

Rosseland bedehus stod ferdig bygget i 1984 etter stor dugnadsinnsats. Aktiviteten har vært stor siden bygget stod ferdig.

Rosseland kristelige Forening står som eier av bedehuset.  Hovedformålet er å arbeide for og forkynne Guds ord og fremme  Guds rike med basis i den Lutherske tro og bekjennelse.  Foreningen skal videre støtte misjonsarbeid.

Vi har møter hver tirsdag kveld og jevnlige møteuker, da ofte i samarbeid med andre organisasjoner, menigheter og foreninger.  Kanskje den viktigste delen av arbeidet er bønnemøtene som er en halv time før hvert møte.  Da samles vi i peisestua.

Foreningen driver et aktivt barne- og  ungdomsarbeid.
Greipstad musikkor holder til på bedehuset og har øvelse annen hver torsdag.


Print Friendly, PDF & Email